Stichting lourdesgroep almelo.

Stichting Lourdes-groep Almelo is ontstaan doordat Ida Geerdink (grote Ida) begonnen is vanuit de St.- Georgius parochie mensen mee te nemen naar Lourdes. Zij begon hiermee in het jaar 1981. Dit deed ze altijd met veel passie en heeft dit jaren volgehouden. Daar zij zo enthousiast was namen de groepen steeds grotere vormen aan. Uiteindelijk heeft zij het stokje overgedragen aan Ida Middelkamp (kleine Ida) op 1 Januari 2009. Deze heeft toen van de Lourdes-groep Almelo een stichting gemaakt. En nog steeds gaan wij in Ida Geerdink's gedachten gang op bedevaart naar Lourdes.

Bestuur van de Lourdes-groep Almelo

Het bestuur van de stichting Lourdes-groep Almelo bestaat uit de volgende personen:

- Ida Middelkamp

- Lidy Wolthuis

- Monique Mutter

- Gradus Zoelman